สมุดพก สนช. มกราคม 2558

2015-06-03 14:24:30

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มีเรื่องที่น่า

 

ครม. เดินหน้าแก้ราคาไข่ตกตำ่ และเห็นชอบยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

2015-04-29 04:58:28

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ทำเทียบรัฐบาล พลเอกประวิต

 

 

LEGAL | CONTACT US COPYRIGHTED BY INFO.OR.TH